english version English version

OCTAVA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne: 

  • za 1 kwartał 2022 - 18 maja 2022 r.
  • za 3 kwartał 2021 - 16 listopada 2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny:

  • za 1 półrocze 2022 - 8 września 2022 r.

Raport roczny:

  • za rok 2021 - 20 kwietnia 2022 r.

Skonsolidowany raport roczny:

  • za rok 2021 - 20 kwietnia 2022 r. 

 

 

Polityka cookies