english version English version

OCTAVA

OCTAVA S.A.

OCTAVA SA – powstała w 1994 roku i jest  notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Początkowo, Spółka działała jako fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych branż przemysłu.  Od 2004 roku Spółka działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy. Podstawowym celem inwestycyjnym są średnio-okresowe inwestycje, pozwalające na wykreowanie wartości dodanej w realizowanych projektach. Od powstania Spółki jej filozofia działania opierała się na przekonaniu, że Spółka powinna koncentrować się na realizacji wartości z dokonanych inwestycji i przeznaczać większość zrealizowanych środków na skup własnych akcji . Zarząd Octavy był pierwszym zarządem na GPW, który zaproponował dystrybucję gotówki do akcjonariuszy w formie skupu akcji własnych. Podejście to, z jednej strony, daje akcjonariuszom większą elastyczność w podejmowaniu decyzji odnośnie swojej inwestycji w Spółkę, z drugiej zaś wprowadza w Spółce dyscyplinę w gospodarowaniu wolna gotówką.  

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza strona internetowa została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych o Octava S.A. i jej inwestycjach. Informacje zawarte na tej stronie zostały przygotowane przez Octava S.A. w dobrej wierze i z dołożeniem staranności, jednakże Octava S.A. nie gwarantuje w żaden sposób ich kompletności i rzetelności. W szczególności, korzystający z informacji zawartych na stronach internetowych powinni mieć na uwadze, iż mogą one być niekompletne, zawierać błędy albo być nieaktualne.
Zamieszczone na niniejszych stronach raporty przekazane przez Octava S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) są aktualne na dzień ich przekazania przez Octava S.A. do tego organu. Obecnie treść tych raportów może być już nieaktualna. Octava S.A. nie ma obowiązku aktualizacji powyższych raportów oraz nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Octava S.A. zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania oraz usuwania jakichkolwiek informacji zamieszczonych na tej stronie, w dowolnym czasie.
Octava S.A. nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje prawdziwości ani kompletności informacji zawartych na innych stronach internetowych, dostępnych poprzez hiperłącza lub łącza hipertekstowe ze strony internetowej Octava S.A.
Bez pisemnej zgody Octava S.A. jakakolwiek reprodukcja lub dystrybuowanie wszelkich materiałów zamieszonych na tej stronie lub umieszczanie hiperłączy (tzw. linków) odsyłających do niniejszej strony, jest zabronione.

Polityka cookies